Zeyomir's Blog Bo piękniej jest wiedzieć coś o wszystkim…

11Sie/12Off

Bezpieczeństwo aplikacji webowych – SQL injection

SQL Injection (SQLi), czyli wstrzykiwanie kodu SQL, jest jednym z najpopularniejszych typów ataku. Razem z innymi atakami typu injection zajmuje pierwsze miejsce na liście OWASP TOP 10. Jest to dość ciekawe, bo zabezpieczenie się przed nim jest banalne- ale o tym na koniec. Najpierw przyjrzyjmy się bliżej samemu atakowi.